Hauptseite

Tag des Offenen Denkmals - sb

Tag des Offenen Denkmals - sb

Sun 12.Sep.21 15:01

Acheologiski hamt sakskeje presenteruli nowa wóranja mjez Rowne a Trjebinje na terenu LEAG Wochodźanskeje jamje k “Dźeń Wocynjonem ´Pomniku” 12.9.2021.
Woni gronili wo Germanskego sedlenišćo pod zejmju Dubrawicy a Nowušojc góle a namakali jamowe domy a glejke domy wo 100-300 po casa Krystusa, male žery/jamy wot starych pśedźelanjow lugowem zelezowem rudźe a crjopki starych sudobach. Juliana Hermanowa gronila wo nowych wóranjach. Dla dešća perej se muse wodu wot wóranja do grobla wotwodźować a jene dźeny perej wóranja widźi kaź nowe naturowe pluwarnju. Až do 100 ludźow jěši su tam byli, glacogo to bylo pičku rad schowane.